Sparen

Sparen

Als u een financiële reserve wilt opbouwen, zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. U kunt kiezen voor een bepaalde spaarvorm, een lijfrenteverzekering of gaan banksparen. Wat voor u de beste vorm is, hangt af van uw spaardoel, uw bereidheid risico’s te lopen en uw financiële mogelijkheden. Wij adviseren u hier graag over.

Spaarrekening

Sparen is een veilige en zekere manier om een reserve op te bouwen. U stort geld op een spaarrekening en ontvangt rente over het spaartegoed. U kunt kiezen voor een eenmalige storting of voor regelmatige inleg.

Sparen zonder beperkende voorwaarden
Als u spaart zonder beperkende voorwaarden, kunt u inleggen hoeveel en wanneer u wilt en geld opnemen wanneer u wilt. Hier staat tegenover dat de rente vaak relatief laag is en dat het rentetarief elk moment kan wijzigen. Omdat u altijd bij uw geld kunt is dit een geschikte spaarvorm om plotselinge uitgaven te kunnen betalen.

Sparen met beperkende voorwaarden
Voor sommige spaarrekeningen gelden beperkende voorwaarden, bijvoorbeeld:

 • U moet als eerste storting een minimum bedrag inleggen.
 • Uw tegoed moet een bepaald minimum bereikt hebben om in aanmerking te komen voor een hogere rente.
 • Het bedrag dat u maandelijks vrij kunt opnemen is gemaximeerd. Als u meer opneemt, betaalt u daarvoor.

Een spaarrekening met beperkende voorwaarden biedt vaak een wat hogere rente of bijvoorbeeld een bonusrente. Dit is geschikt voor spaardoelen die wat verder in de toekomst liggen.

Spaardeposito

Een spaardeposito is een spaarrekening waarbij u uw geld voor een langere tijd vastzet, tussen de één en de tien jaar. De rente kan hoger zijn dan die op een gewone spaarrekening, maar dat hoeft niet. Wij gaan graag na wat een spaardeposito u oplevert. De rente over spaarproducten is de laatste jaren erg laag. Wij adviseren u over de vraag wat u nog meer met uw spaargeld kunt doen om er meer voordeel uit te halen.

Belasting betalen

U betaalt belasting over uw vermogen, de zogenaamde vermogensrendementsheffing. De overheid gaat er vanuit dat u een rendement behaalt over uw vermogen en hanteert een ingewikkelde rekensom om te bepalen hoevvel dat is. Over het verwachte rendement betaalt u 30% belasting. De eerste €30.360,-is onbelast.

Banksparen

Banksparen is gericht op de lange termijn en gekoppeld aan een bepaald doel, bijvoorbeeld de aflossing van de hypotheek (bij hypotheken van vóór 1 januari 2013) of om pensioeninkomsten aan te vullen. U spaart op een speciale, geblokkeerde rekening: de bankspaarrekening. Het spaartegoed staat lange tijd vast, u kunt dus niet op elk moment geld opnemen. Over het gespaarde vermogen betaalt u geen belasting. Als u spaart voor uw pensioen en uit het opgebouwde kapitaal uitkeringen ontvangt, betaalt u daar wel belasting over.

Voordelen

 • Lagere kosten dan bij een lijfrente.
 • De premie is onder voorwaarden aftrekbaar.
 • U spaart belastingvrij.
 • U kunt ook instappen als u al wat ouder bent.
 • Als u overlijdt, gaat het geld naar uw nabestaanden.

Nadelen

 • U kunt tussentijds niet over uw spaargeld beschikken.
 • U ontvangt maximaal 20 jaar een uitkering.
 • De opbrengst is niet gegarandeerd.

Lijfrente

Met een lijfrenteverzekering betaalt u iedere maand een premie die voor u wordt belegd. Zo bouwt u een kapitaal op, waarmee u aan het eind van de looptijd een lijfrente koopt en periodieke uitkeringen ontvangt. Over het gespaarde vermogen betaalt u geen belasting. Als de lijfrente tot uitkering komt, betaalt u wel belasting over de uitkeringen.

Voordelen

 • De premie is onder voorwaarden aftrekbaar.
 • U spaart belastingvrij.
 • U kunt ook kiezen voor een gegarandeerde opbrengst.

Nadelen

 • U kunt tussentijds niet over uw spaargeld beschikken.
 • De kosten die zijn verbonden aan een lijfrenteverzekering liggen vaak wat hoger dan de kosten bij banksparen.
 • Als u overlijdt krijgen uw nabestaanden niets, tenzij u daarvoor een speciale regeling treft.